Tuyển Dụng

DANH SÁCH TUYỂN DỤNG

Vị trí Số lượng Mức lương Ngày hết hạn
Tuyển dụng 2 thợ chính 7 - 10 triệu 28/02/2019
Tuyển dụng 2 thợ phụ 3 - 6 triệu 28/02/2019